IMPORTANT! Primăria Galaţi a anunţat ce trebuie să conţină şi unde poate fi depus dosarul pentru accesarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

* Reperul.ro redă integral comunicatul Primăriei Galaţi pe acest subiect de maxim interes *

MATERIAL INFORMATIV PENTRU CETĂȚENII MUNICIPIULUI GALAȚI

Primăria Municipiului Galați sprijină cetățenii pentru achiziționarea unui sistem alternativ celui centralizat de producere a apei calde și căldurii.

Valoarea ajutorului financiar este de 3.000 lei.

Ajutorul financiar este asigurat exclusiv pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU CETĂȚINII CARE POT ACCESA AJUTORUL FINANCIAR ACORDAT DE PRIMĂRIA MUNCIPIULUI GALAȚI

 1. Persoane fizice cu domiciliul/reședința în Municipiului Galați
 2. Au calitatea de proprietari/coproprietari sau au înstrăinat locuința pentru care se solicită sprijinul, cu păstrarea dreptului de uzufruct/habitație viageră
 3. Sunt legal împuterniciți, prin procură notarială, de către proprietarul/beneficiarul dreptului de uzufruct viager/habitație viageră și solicită sprijinul pentru încălzirea locuinței în numele acestuia
 4. Nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul local (taxe, impozite, amenzi, orice sume datorate), întreținere, utilități (apă, gunoi) sau la furnizorul de energie termică în sistem centralizat
 5. Au folosit pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2016-2017 energie termică în sistem centralizat, sunt branșați la data de 01.04.2017, iar debranșarea să se realizeze în urma incapacității distribuirii de agent termic de către furnizorul de energie termică
 6. Condiții privind veniturile:
  • persoana singură  care are un venit net mediu lunar sub 2.500 de lei;
  • pentru familia formată din doi membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 de lei
  • pentru familia formată din 3 membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 lei
  • pentru familia formată din 4 sau mai mulți membri – care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 de lei
 7. Prin excepție ajutorul financiar se acordă și familiilor/persoanelor singure debranșate anterior datei de 01.04.2017, care îndeplinesc criteriile de la punctul 4, nu beneficiază de nici un alt sistem de încălzire și nici nu dețin branșament individual la rețeaua de gaze (destinat utilizării unui sistem de încălzire), pe baza unei anchete sociale efectuate de către o comisie numită prin dispoziție a primarului
 8. De asemenea ajutorul financiar se acordă și familiilor /persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de la punctul 4 dar care înregistrează datorii la plata cheltuielilor de întreținere de până la 3.000 de lei (bază + penalități) și care prezintă o declarație notarială prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar.

Acte necesare pentru dosarul ce trebuie depus pentru obținerea ajutorului acordat pentru achiziționarea unui sistem alternativ celui centralizat pentru producerea apei calde și căldurii

 • Copii act de identitate al proprietarului/coproprietarului imobilului și ale celorlalți membri ai familiei cu același domiciliu;
 • Copie act de proprietate al imobilului;
 • Adeverința eliberată de asociația de proprietari cu privire la suma datorată cu titlu de întreținere și utilități (apă, gunoi etc.) la data depunerii cererii, cu mențiunea pe propria răspundere, dacă exista sau nu restanțe, precum și situația plăților la furnizorul de energie termică;
 • Adeverința de la asociaţia de proprietari din care reiese faptul că solicitantul este branșat la data de 01.04.2017 la sistemul centralizat de termoficare și în care este trecut numărul de persoane declarate la întreținere la această dată;
 • Certificatul de atestare fiscal pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat în luna curenta depunerii solicitării;
 • Adeverințe privind veniturile realizate de către titularul solicitării și membrii familiei cu același domiciliu;
 • Declarație notarială prin care se obligă să achite datoriile restante la întreținere în termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar, act valabil pentru persoanele cu datorii de până în 3.000 de lei;
 • Factură fiscală sau factură proformă (original + copie) de achiziționare a sistemului de încălzire și apă caldă;
 • Angajamentul prin care beneficiarul se obligă să prezinte, în termen de 30 de zile de la data acordării ajutorului financiar, documente (facturi, chitanțe) prin care se dovedește faptul că suma încasată a fost cheltuită în scopul în care a fost acordată. Dacă beneficiarul ajutorului a ales montarea unei centrale termice individuale, în termen de 30 de zile acesta trebuie să facă dovada punerii în funcțiune.
 • Declarație taxă de habitat înregistrată la organul fiscal.

Care sunt punctele de informare unde poți găsi răspuns la întrebările tale și unde poți depune dosarul pentru acordarea ajutorului financiar?

 • Sediul Serviciului Public Ecosal – Strada Prelungirea Brăilei 7A, Galați
 • Sediul Societății Calorgal – Crizantemelor nr. 6, Galați
 • Punctele de colectare fiscală:
  • Micro 39, str. Henri Coandă, bloc J5, parter
  • Brăilei nr. 232, bloc E4, parter
  • Domnească nr. 13, bloc L, parter (fostul sediu Romarta)
  • Traian, nr. 246 – Comisia de Căldură, et. 1

CERERILE TIPIZATE LE GĂSIȚI LA PUNCTELE DE INFORMARE MENȚIONATE MAI SUS.

ATENȚIE!!!

În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute în angajamentele menționate și în declarațiile sub semnătură privată, Serviciul Juridic și Legalitate va proceda de îndată la recuperarea sumelor acordate cu titlu de ajutor financiar prin executare silită în condițiile legii.

Comentarii

comentarii

Related News

Ramaneti la curent cu Reperul!

Copyright © 2015 Reperul - Ştiri, Noutăţi şi Informaţii on-line din Braila si Galati