Început de an cu zeci de incendii de vegetație

În lunile ianuarie și februarie, subunitățile Inspectoratului pentru Situații Galaţi au fost solicitate să stingă 12 incendii de vegetație uscată pe raza mai multor localități. În total, au ars aproximativ 20 hectare de vegetaţie uscată, stuf, mărăciniș și lăstăriș.  ”Pe fondul schimbărilor climatice, principala cauză a creșterii numărului de incendii de vegetație uscată o reprezintă utilizarea necorespunzătoare a focului deschis, incendierea intenţionaţă, neglijenţa fumătorilor, jocul copiilor cu focul, depozitarea cenușii din sobe şi cuptoare în locuri necorespunzătoare, ori folosirea sobelor improvizate în bucătăriile de vară.Inspectorii de Prevenire au desfășurat anul trecut 24 de controale de prevenire, o parte împreună cu reprezentanții CJGNM, respectiv APIA. Ca urmare a neregulilor constatate la fermierii deținători de terenuri cât și la nivelul UAT-urilor, au fost aplicate 27 sancțiuni contravenționale. În vederea monitorizării modului de respectare a bunelor condiții agricole și de mediu referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, inspectorii de prevenire vor explica problematica incendiilor de vegetație uscată, atât către factorii de decizie d ela nivelul primăriilor, cât și către componenta preventivă a serviciului voluntar pentru situații de urgență din județ. Pericolul mare la incendiile de vegetaţie uscată îl reprezintă nerespectarea distanţelor de siguranţă faţă de locuinţe, anexe gospodăreşti, depozite de furaje, păduri, plantaţii, reţele electrice, reţele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze şi lichide combustibile, căi de circulaţie, fapt ce, în unele situaţii, a generat pe lângă pagube materiale şi efecte cum ar fi scoaterea din funcţiune a instalaţiilor electrice, de telefonie ori a afectat desfăşurarea în bune condiţii, a circulaţiei rutiere, periclitând siguranţa participanţilor la trafic și pierderi de vieți omenești. Pentru evitarea producerii unor astfel de evenimente, ISU Galați atenţionează atât cetăţenii, cât şi instituţiile şi operatorii economici asupra obligativităţii respectării prevederilor legislaţiei în vigoare. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537 din 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:

– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi obţine PERMIS DE LUCRU CU FOCUL. Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiţii meteorologice fără vânt;

– colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii  şi  să  nu  afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

– supravegherea permanentă a arderii;

– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

– interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 50 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi. Trebuie respectată și distanța de 10 m faţă de materialele sau substanţele combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi.

Pentru a vă proteja viaţa şi avutul personal de incendiu vă recomandăm să manifestaţi interes faţă de respectarea principalelor reguli de prevenire a incendiilor enumerate anterior”, transmit pompierii din cadrul I.S.U. Galați.

Comentarii

comentarii

Related News

Copyright © 2015 Reperul - Ştiri, Noutăţi şi Informaţii on-line din Braila si Galati