Se caută voluntari rezervişti

Ministerul Apărării Naţionale, prin Centrul militar judeţean Galaţi, desfăşoară până la data de 08.06.2018, recrutarea candidaţilor care doresc să devină rezervist voluntar. Candidaţii pot fi bărbaţi sau femei, cu pregătire militară – rezervişti, sau fără pregătire militară, care îndeplinesc următoarele criterii generale de recrutare: candidaţii trebuie  să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de înscriere, să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost reabilitaţi sau amnistiaţi. Deasemenea candidaţii trebuie  să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice serviciului militari. Aceştia trebuie  să nu aparţină unor culte, asociaţii religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează îndeplinirea serviciului militar.

Activitatea de recrutare se va desfăşura la sediul Centrului militar judeţean Galaţi, situat în municipiul Galaţi, str. Domnească, nr. 92, zilnic, de luni până vineri, între 08.00-16.00, telefon 0236.413.163. Informaţii suplimentare privind statutul rezervistului voluntar (îndatoriri, drepturi, criterii specifice de recrutare, selecţie şi formare) pot fi găsite în Legea nr. 270/2015, privind Statutul rezerviştilor voluntari şi în Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015. Personalul Centrului militar judeţean Galaţi va consilia persoanele interesate care se prezintă la sediul centrului militar cu actele de identitate, de studii, livret militar/adeverinţă de luare în evidenţă/certificat militar , după caz şi cazier judiciar.

 

Foto: Mediafax

Comentarii

comentarii

Related News

Ramaneti la curent cu Reperul!

Copyright © 2015 Reperul - Ştiri, Noutăţi şi Informaţii on-line din Braila si Galati