Reperul
Social

Acte de stare civilă 2024: cereri și documente înregistrate online, din septembrie

Ministerul Afacerilor Interne a pus în consultare publică Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. Cel târziu în 24 septembrie 2024 ar urma să fie implementat Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC). Acesta va permite depunerea cererilor pentru acte de stare civilă online și tipărirea din sistem a acestora. Astfel, documentele ar urma să fie obținute mai ușor și mai rapid.

Se prevede ”instituirea posibilității de întocmire a actelor de stare civilă în format electronic, dar și a celorlalte facilități”.

Normele stabilesc:
modul de transferare a atribuțiilor din competența autorităților administrației publice centrale în cea a autorităților administrației publice locale
mecanismul de simplificare a procedurilor specifice domeniului de stare civilă, astfel încât timpul alocat soluționării unor categorii de cereri să fie redus semnificativ
efectuarea comunicărilor directe necesare actualizării Registrului Național de Evidență a Persoanelor
definirea componentelor și funcționalităților SIIEASC
condițiile tehnice necesare informatizării stării civile
fluxurile de comunicații între autoritățile administrației publice
modalitatea de eliberare a certificatelor de stare civilă, în scopul facilitării obținerii acestora de către persoane care justifică un interes, precum și la solicitarea instituțiilor cu competențe în domeniul ordinii publice și securității naționale
conținutul și modul de întocmire a Registrelor de stare civilă exemplarul I și II
modul de păstrare a Registrelor de stare civilă exemplar nr.I
competența soluționării cererilor de transcriere a certificatelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, pentru persoanele care au redobândit cetățenia română, în situația în care acestea au obținut, ulterior redobândirii, documente de identitate românești
forma și conținutul certificatelor de stare civilă, certificatului de divorț, extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, extraselor pentru uz oficial, extraselor pentru uz extern, sigiliului stării civile și parafei ofițerului de stare civilă, adeverinței de înhumare, certificatului privind componența familiei, adeverinței cu privire la statutul civil.

Sistemul conține un portal extern și un portal instituții partenere (destinat instituțiilor și autorităților publice).

Portalul extern permite interacțiunea cetățenilor și a medicilor cu structurile de stare civilă într-un format standardizat și cu respectarea cerințelor privind identificarea utilizatorului;
Prin portalul extern cetățeanul are posibilitatea:

depunerii cererii și a documentelor necesare pentru înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă
depunerii cererilor și documentelor necesare constatării divorțului pe cale administrativă de către ofițerul de stare civilă
depunerii actelor ce implică înscrierea de mențiuni pe actele de stare civilă
Portalul instituțiilor partenere expune o interfață generică de căutare a persoanelor în S.I.I.E.A.S.C., dedicată instituțiilor.

Aplicația offline este componenta S.I.I.E.A.S.C. care permite:

înregistrarea și emiterea actelor de stare civilă
eliberarea certificatelor de stare civilă și a adeverinței de înhumare/incinerare
în cazul apariției unor disfuncționalități la nivelul sistemului central S.I.I.E.A.S.C. sau întreruperi temporare a liniilor de comunicații ori alte cazuri similare.
Din 31 martie 2024, dacă normele sunt aprobate, se vor putea derula proiecte pilot în județe, pentru punerea în funcțiune a sistemului informatic integrat.
MAI a anunțat, la finalul anului trecut, că implementarea sistemului uremază să se finalizeze, la nivel național, cel mai târziu la data de 24 septembrie 2024.

Postări asemănătoare

1.800 de apartamente din Galați riscă să nu primească deloc căldură la iarnă

Maria Vlad Romaniţă

Cine sunt câștigătorii Galei Comunității Gălățene?

Reperul

ASF. Noua formulă de calcul a primei recomandate pentru categoria asiguraţilor cu risc ridicat este operaţională

Reperul