Reperul
Social

Administrarea Afacerilor Organizaţiilor şi Structurilor Sportive – nou curs postuniversitar de formare continuă la Universitatea Danubius

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi a încheiat un parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal pentru un program de studii postuniversitare,  prin care să dezvolte competenţe managerial în administrarea organizaţiilor sportive.

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Administrarea afacerilor organizaţiilor si structurilor sportive” se adresează tuturor celor implicaţi în activitatea sportivă din România, indiferent de ramura sportivă în care activează. Are drept scop perfecţionarea profesională a specialiştilor dar şi trasarea unei cariere în administrarea activităţilor din sport pentru sportivii care se vor dedica organizaţiilor sportive şi după încheierea carierei competiţionale şi de performanţă.

Structura planului de învăţământ este astfel construită ca să acopere necesarul de pregatire profesională a mai multor categorii de specialişti implicaţi in viaţa organizaţiei sportive.

Astfel, pe lângă elementele legate de cadrul juridic de organizare şi funcţionare a structurilor sportive în România sunt prevăzute aspecte legate de modul de finanţare, atragere de fonduri şi bugetare a organizaţiilor şi proiectelor sportive. Din perspectivă tehnică, discutăm despre organizarea şi administrarea evenimentelor sportive, dar şi de etică şi responsabilitate socială în domeniul sportului.

Toate elementele curriculare concură la dezvoltarea integrată a competenţelor necesare specialiştilor implicaţi în sport, de la componenta juridică şi administrativă legată de cadrul de organizarea, contracte şi relaţii juridice până la bugetare, fundraising şi finanţare, organizare şi administrarea de evenimente şi competiţii sportive.

Competențele dezvoltate de către cursanți sunt : Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate, promovare directa, relaţii publice, marketing direct; Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă; Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea resurselor; Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri; Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul administrării afacerilor; Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabila.

Disciplinele care vor fi studiate sunt: Organizarea, administrarea şi dezvoltarea activităţii sportive; Administrarea financiară a organizaţiilor sportive; Cadrul legislativ de înfiinţare, organizare şi administrare a structurilor sportive; Atragerea de resurse, bugetarea şi finanţarea organizaţiilor sportive; Organizarea şi administrarea evenimentelor sportive; Etică, responsabilitate socială în domeniul sportiv şi reconversie profesională.

ACTE NECESARE INSCRIERII:

– fisa de inscriere (de la Secretariat)

– copia legalizată a certificatului de naștere;

– copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;

– copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original

– copia actului de identitate;

– copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;

– adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;

– două poze format ¾.

Taxa de inscriere – 50 lei

Taxa de şcolarizare pentru acest program este de 1.900 de lei. Înscrierile nu au termen, se fac în mod continuu, în tot cursul anului universitar, la sediul Universității ,,Danubius’’ (Bd. Galați nr. 3) și detalii despre procesul de înscriere se pot obține la nr. de telefon 0372361217, 0372361205 sau la email economic@univ-danubius.ro

Postări asemănătoare

Măsuri pentru aprovizionarea magazinelor

Maria Vlad Romaniţă

Trei noi decese din cauza Sars Cov2 și 69 de infectări, în 24 de ore

Maria Vlad Romaniţă

Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic ridicat

Reperul