Reperul
Social

ADMITEREA 2019 la Universitatea ”Danubius” – Avantaje pentru candidații care se înscriu în prima sesiune

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

În perioada 1 iulie – 31 iulie 2019, toate facultățile Universității „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi master. De asemenea, se organizează admitere și pentru cursurile postuniversitare în domeniul Drept. Avantajul candidaților care se înscriu în prima serie este concurența mai redusă deoarece, din experiența anilor trecuți, în cea de-a doua sesiune sunt foarte mulți candidați pe locurile rămase, candidați care au medii la Bacalaureat de peste 9.

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:
FACULTATEA DE DREPT – Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE – durata studiilor: 3 ani
Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, ID)
– Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)
– Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID)
FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE – durata studiilor: 3 ani
– Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)
– Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)
– Psihologie (IF)

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:
FACULTATEA DE DREPT:
– DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)
– DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)
– DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)
– ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:
În functie de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, Absolventii de programelor de master MFPP și GFASE sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) FARA EXAMEN.Absolventii GFASE sunt admisi, de asemenea la stagiu in Camera Consultanților Fiscali pe baza unui interviu, FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN.
– MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (durata studiilor 2 ani, IF)
– ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂȚII(durata studiilor 2 ani, IF)
– MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)
– GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF)
– AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)
– SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF)

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
– AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ– MASTERAT INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)
– MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE – MASTERAT ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE (DURATA STUDIILOR 2 ANI, IF)

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele cinci programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, astfel:
– Protecția juridică a datelor cu caracater personal (durata: 184 ore)
– Protecţia juridică a copilului (durata: 144 ore)
– Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă (durata: 144 ore)
– Mecanisme juridice pentru o administraţie performantă (durata: 192 ore)
– Infracţiuni prevăzute în legi speciale (durata: 192 ore)
– Dreptul achizițiilor publice (durata: 184 ore)

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL ADMINISTRAREA AFACERILOR
·ADMINISTRAREA AFACERILOR ORGANIZAŢIILOR SI STRUCTURILOR SPORTIVE (150 ore, 18 credite)

– CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ –
DANUBIUS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
Programe de formare organizate de CFC-DIBS și autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare sau studii medii:
-Expert achiziții publice (studii superioare);
-Manager proiect (studii superioare);
-Manager (studii superioare);
-Competențe antreprenoriale (studii medii);
-Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (studii superioare).

Programe de formare organizate de CFC-DIBS în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, programe autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare sau studii medii:
-Consilier Vocațional (studii superioare);
-Formator (studii superioare);
-Tehnician veterinar (studii medii);
-Infirmieră (studii medii).

Programe de formare organizate de CFC-DIBS în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, programe recunoscute de Colegiul Psihologilor din România, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare:
-Analiză comportamentală aplicată în tulburările cu spectru autist;
-Terapia tulburărilor de limbaj – Logopedie.

În cazul în care eşti nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ORGANIZAT DE CĂTRE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN CADRUL UDG

Universitatea ”Danubius” din Galați organizează programe de formare psihopedagogică iniţială atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în condițiile stabilite prin Metodologia de admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică.

Pentru detalii privind planurile de învățământ (discipline, credite), accesați:
– Plan de învățământ-dublă specializare
– Plan de învățământ-monospecializare
– Plan de învățământ-nivel II

Postări asemănătoare

A doua promoție de italieni a susținut licența la Facultatea de Medicină din Galați

Maria Vlad Romaniţă

Se amenajează prima secție de cardiologie intervențională din Galați

Reperul

Petre Daea a vizitat două stații de pompare din județul Brăila

Reperul