Reperul
Economic

Amenzile contravenționale de până la 10.000 de lei pot fi contestate mult mai ușor

Proiectul de lege înregistrat la Senat propune soluționarea simplificată, fără citarea părților implicate, a plângerilor împotriva proceselor-verbale încheiate de agenții constatatori, însă doar în cazul în care sancțiunile aplicate de aceștia constau în avertisment sau amendă contravențională de maximum 10.000 de lei. Acest proiect de lege are ca scop completarea și modificarea OG nr. 2/2021 privind regimul juridic al contravențiilor.

Contestatarul contravenției va face doar demersuri ce implică depunerea la instanța de judecată a documentelor prevăzute de prezentul proiect de act normativ.
Derularea întregului proces de contestare și judecare, după ce proiectul de lege va intra în vigoare, se va face astfel:

-contravenientul va completa, obligatoriu, un formular de plângere contravențională;
-formularul, împreună cu copii ale dovezilor pe care își sprijină cauza, se vor depune la instanța de judecată;
în cazul în care formularul nu a fost completat corect sau sunt necesare informații suplimentare, instanța va solicita, în scris, rectificarea formularului sau completarea dovezilor;
-contravenientul va avea un termen de 10 zile de la primirea solicitării instanței pentru a rectifica formularul sau pentru a furniza documente și informații suplimentare;
-după primirea noilor documente, instanța va trimite un formular tipizat de răspuns, spre completare, organului care a aplicat sancțiunea, însoțit de copii de pe documentele primite de la contravenient;- în termen de 30 de zile de la comunicare, organul care a aplicat sancțiunea va trimite instanței formularul de răspuns completat și orice dovezi pe care le consideră necesare;
-instanța va transmite contestatarului copii ale documentelor primite de la organul care a aplicat sancțiunea;
-instanța va redacta și pronunța hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor.

În cazul în care contestatarul nu retransmite formularul tipizat pentru completarea formularului de plângere și informațiile solicitate de instanță în cel mult 10 zile, plângerea va fi anulată. Totodată, contravenientul va putea face o cerere de reexaminare motivată, în termen de 15 zile de la data comunicării anulării.

Postări asemănătoare

(VIDEO) Modernizarea a două hoteluri a repus Galațiul pe harta turistică a Europei

Reperul

ANOSR solicită creșterea subvenției pentru bursele studenților la 242 de lei pe lună

Reperul

(VIDEO) Dan Nica(europarlamentar PSD), despre limitarea UE a călătoriilor cu avionul: „Este un FAKE NEWS!”

Reperul