Reperul
Social

Anunțul ANCOM: Utilizatorii pot denunţa unilateral contractele cu furnizorii, fără penalităţi

Furnizorii de servicii de comunicații electronice au dreptul de a aduce modificări unilaterale contractelor încheiate cu utilizatorii finali. Însă, utilizatorii au și ei posibilitatea de a rezilia contractul, fără a suporta penalități, într-un termen de maxim 30 de zile de la notificarea modificărilor, în cazul în care nu sunt de acord cu noile condiții, a informat luni, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Potrivit ANCOM, singurele situaţii în cazul modificării unilaterale a contractului în care utilizatorii finali, în mod excepţional, nu pot denunţa contractul fără penalităţi sau despăgubiri sunt:

-cele de natură pur administrativă şi care nu au niciun efect negativ asupra utilizatorului final (de exemplu modificări ale datelor de contact ale furnizorului)

-atunci când acestea sunt impuse prin efectul legii

-când acestea sunt exclusiv în beneficiul utilizatorului final (cum ar fi includerea unor beneficii suplimentare în pachetul de servicii achiziţionat).

ANCOM precizează că a stabilit formatul şi modalităţile de transmitere a notificării privind intenţia modificării unilaterale a contractului.

Astfel, notificarea trebuie să fie redactată cu caractere lizibile care sunt în contrast cu fondul documentului, textul trebuie să fie uşor de înţeles, iar titlul trebuie să fie sugestiv şi să evidenţieze caracterul unilateral al modificărilor propuse.Documentul poate fi comunicat abonaţilor în format letric, prin scrisoare sau în format electronic, prin SMS, mesaj la adresa de poştă electronică sau prin contul de client, în acest din urmă caz, notificarea trebuind să fie însoţită de un SMS şi/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea acesteia.„În cazul în care notificarea este comunicată utilizatorilor pe suport de hârtie, dimensiunea va fi cel puţin egală cu standardul A4, iar conţinutul va fi scris în mod obligatoriu cu caractere de cel puţin 12p.

Potrivit prevederilor legale, ANCOM poate lua măsuri în cazul în care furnizorii modifică puncte din contractele încheiate cu utilizatorii finali fără a transmite notificarea privind intenţia de a modifica unilateral contractul, dacă nu respectă condiţiile privind formatul şi conţinutul notificării sau dacă, în urma transmiterii acesteia, nu oferă utilizatorilor dreptul de a denunţa contractul, în condiţiile impuse de lege.

Postări asemănătoare

Criză de judecători la instanțele gălățene

Reperul

Inovații la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor

Maria Vlad Romaniţă

TITULARIZARE 2023: proba scrisă, fără inspecția la clasă

Reperul