Reperul
Economic

Bani de la stat pentru agricultori

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, începând cu 29 ianuarie și până la 8 martie, fermierii pot depune cereri pentru granturile acordate în domeniul agricol vegetal. Cererile de acordare se depun la Centrele locale/județene ale APIA, respectiv Centrul APIA din Municipiul București, pe a căror/cărui rază teritorială a fost depusă cererea de plată aferentă anului 2023. Grantul direct reprezintă o plată compensatorie pe suprafaţă. Este de echivalentul în lei a 100 euro/hectar, la cursul de schimb valutar de 4,9334 lei/euro.

Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăşi echivalentul în lei a 280.000 euro.
Resursele financiare totale sunt de 1.200.000 mii lei, reprezentând echivalentul a 243.239,956 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

Beneficiarii schemei sunt:

producători agricoli persoane fizice
producători agricoli persoane fizice autorizate
întreprinderi individuale şi întreprinderi familial
producători agricoli persoane juridice
societăţile agricole
societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată
grupurile şi organizaţiile de producători recunoscute
cooperativele agricole
organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol

De schema de ajutor pot beneficia şi producătorii agricoli care figurează în sistemul IACS “caz închis” ca urmare a imposibilităţii APIA de a efectua plata ca urmare a erorilor de cont bancar pentru cererea 2023, cu condiţia depunerii documentului de coordonate bancare aferent unui cont bancar activ.
APIA pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite, cu suprafeţele determinate în urma controalelor administrative şi la faţa locului aferente fiecărei culturi pentru anul 2023. Suprafeţele totale se exprimă în ha, în cifre întregi fără subdiviziuni, prin trunchiere.

Pentru acordarea grantului direct, solicitanții trebuie să depună:
cererea pretipărită pusă la dispoziție de către APIA
copia documentului de coordonate bancare – cont bancar activ, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2023
Solicitantii trebuie să se asigure că este activ contul bancar comunicat la APIA până la data de 30 iunie 2024.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024. Grantul se acordă pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului pentru anul de cerere 2023, pentru minimum 1 ha cu una sau mai multe dintre culturile:

grâu comun de toamnă
grâu dur de toamnă
triticale de toamnă
secară de toamnă
orz de toamnă
orzoaică de toamnă
ovăz de toamnă
rapiță de toamnă.

Beneficiarii pot solicita grantul care se acordă dacă îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate, în mod cumulativ:

au depus o cerere de plată în anul 2023, pentru o suprafaţa determinată de minimum 1 ha, pentru una sau mai multe dintre culturile menționate, până la termenul limită de depunere
nu sunt în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Postări asemănătoare

Proiect pentru revitalizarea turismului

Reperul

Romulus Iaru: E vorba de o mare ticăloșie!

Sorin Rugină

S-a votat. Instanța competentă să soluționeze malpraxisul este tribunalul

Reperul