Reperul
Social

Calendarul anului școlar 2024-2025. Proiect, în consultare la Ministerul Educației

Proiectul de calendar al anului școlar 2024 – 2025 a fost publicat de Ministerul Educației în consultare publică, joi, 28 decembrie. Anul școlar următor va fi împărțit tot în cinci module (intervale de cursuri/vacanță), iar cursurile vor începe la data de 9 septembrie 2024, iar ultima zi de școală va fi pe 20 iunie 2025.

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Educației, anul şcolar 2024 – 2025 începe la data de 1 septembrie 2024, se încheie la data de 31 august 2025 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2024 – 2025 încep la data de 9 septembrie 2024. Prin excepție:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 6 iunie 2025;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 13 iunie 2025;

c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 iunie 2025;
d) pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Anul şcolar 2024 – 2025 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:
Intervale de cursuri:

de luni, 9 septembrie 2024 până vineri, 25 octombrie 2024;
de luni, 4 noiembrie 2024 până vineri, 20 decembrie 2024;
de miercuri, 8 ianuarie 2025 până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 17 aprilie 2025;
de luni, 28 aprilie 2025 până vineri, 20 iunie 2025.

Intervale de vacanță:

de sâmbătă, 26 octombrie 2024 până duminică, 3 noiembrie 2024;
de sâmbătă, 21 decembrie 2024 până marți, 7 ianuarie 2025;
o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 10 februarie – 2 martie 2025;
de vineri, 18 aprilie 2025 până duminică, 27 aprilie 2025;
de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025.

Fiecare unitate de învățământ va comunica beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2024, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

În zilele nelucrătoare / de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se vor organiza cursuri.
Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 9 septembrie 2024 – 17 aprilie 2025, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise până în data de 10 ianuarie 2024, inclusiv, pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

Postări asemănătoare

Parlamentul European cere noi limite de viteză

Reperul

Pregătiri pentru Bobotează

Maria Vlad Romaniţă

O femeie a murit de frig. Variațiile de temperatură au provocat şi un boom de viroze

Maria Vlad Romaniţă