Reperul
Braila Eveniment Galati

Ce amenzi prevede noua lege a pescuitului pentru cei care prind mai mult de 10 păstrăvi pe zi

Noua lege a pescuitului, publicată în Monitorul Oficial cu aplicare de joi, 6 iunie, dublează amenzile pentru persoanele fizice și prevede pedepse cu închisoarea de până la 5 ani pentru o serie de fapte.

Legea  176/2024 reglementează protecția, conservarea, repopularea, administrarea și exploatarea eficientă a resurselor acvatice vii din habitatele acvatice naturale, precum și comercializarea produselor obținute din pescuit.

Potrivit legii, următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, față de 300-600 lei cât este în prezent:

-pescuitul recreativ de către persoane care nu dețin sau nu au asupra lor permisul de pescuit recreativ, sau, după caz, elementele de identificare, în format letric sau electronic, din care să rezulte legalitatea acțiunii;

-încălcarea condițiilor de pescuit recreativ prevăzute în permis;

-refuzul prezentării permisului, licenței sau autorizației, după caz, atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite;

-reținerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ a mai mult de 10 exemplare/zi, din speciile de păstrăv, în apele de munte cu salmonide, sau a mai mult de 5 kilograme de pește/zi în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale, în Delta Dunării și în apele maritime, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depășește 5 kilograme;

-exercitarea pescuitului recreativ în apele din zona colinară și de șes, pe tot cursul Dunării și pe brațele sale cu mai mult de 3 undițe și/sau 4 lansete cu câte două cârlige pe fiecare.

Amenzi între 2.000 și 4.000 de lei pentru prinderea peștilor cu mâna

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, față de 600 – 1.000 lei cât este în prezent:

-prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecționate artizanal;

-pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

-pescuitul cu mai mult de 3 muște artificiale în apele de munte cu salmonide;

-mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificație piscicolă;

-pescuitul recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 metri aval de baraj;

-nerespectarea păstrării curățeniei și necolectarea în saci menajeri a deșeurilor existente în zona de pescuit/habitatelor acvatice naturale, de către pescarii recreativi;

-obstructionarea practicării pescuitului recreativ pe o distanță minimă de 20 metri de la mal, de către concesionarul dreptului de pescuit comercial, în toate habitatele acvatice naturale, în conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv pe zonele concesionate pentru exercitarea pescuitului în scop comercial.

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 5.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o durată cuprinsă între 30 – 90 de zile a permisului, licenței sau a autorizației, după caz:

-plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lățimea râurilor, canalelor și a Dunării;

-utilizarea uneltelor de pescuit comercial fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc și în lacurile litorale;

-capturarea peștelui cu unelte de plasă și cu pripoane în râurile și în lacurile din zona de munte, precum și în râurile colinare și de șes, cu excepția Dunării și Prutului;

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei și cu reținerea și suspendarea pe o durată de 120 de zile a permisului, licenței sau a autorizației de pescuit comercial, după caz:

-obstructionarea de către deținătorii cu orice titlu ai terenurilor limitrofe a accesului liber la pescuit pe toată zona de pescuit atribuită, a aplicării măsurilor de protecție, pază și control a resursei acvatice vii precum și a amplasării marcajelor și a semnelor indicatoare ale administratorului resurselor acvatice vii;

-deținerea, transportul sau comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunile minime legale admise provenite din pescuitul comercial;

-comercializarea capturilor provenite din pescuitul recreativ sau în scop științific;

-distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru pești, a toplitelor și a cascadelor podite, dacă fapta nu constituie infracțiune potrivit legii penale;

-neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peștilor în sistemele de alimentare cu apă, irigații, precum și în instalațiile hidroenergetice, dacă fapta nu constituie infracțiune potrivit legii penale;

-circulația autovehiculelor de orice tip și transportul cu orice mijloace al buștenilor prin albia minoră a râurilor și pâraielor din zona de munte;

-pescuitul recreativ în habitatele acvatice naturale, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție;

Următoarele încălcări grave care au condus la obținerea de produse pescărești, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, cuantumul amenzii fiind cuprins între minim valoarea produselor pescărești, stabilite conform prețului mediu anual la prima vânzare, pentru anul anterior, la data de 31 ianuarie a anului în curs și maxim de 5 ori valoarea respectivă:

-desfășurarea de activități de pescuit recreativ care încalcă normele politicii comune în domeniul pescuitului sau vânzarea de produse pescărești rezultate în urma pescuitului recreativ;

-reținerea de către pescarul recreativ a resurselor acvatice vii sub dimensiunile minime legale, prevăzute de legislația națională și cea a Uniunii Europene;

-netransmiterea datelor statistice către Agenție, în conformitate cu activitățile prevăzute în programele de colectare a datelor și cu prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene privind sectorul pescăresc;

-pescuitul comercial al resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale.

Ca sancțiune complementară se aplică și reținerea și suspendarea pentru o durată de 90 de zile a permisului, licenței sau a autorizației de pescuit comercial.

Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele și ambarcațiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc și orice alte bunuri care au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor.

Bunurile rezultate din săvârșirea infracțiunilor și contravențiilor, constând în pește, icre, alte viețuitoare și produse acvatice, sunt supuse confiscării.

Postări asemănătoare

Alarmă falsă! Cineva a sunat la 112 și a anunțat că o barcă în care se aflau trei persoane s-a răsturnat pe Lacul Brateș

Maria Vlad Romaniţă

Controale la benzinăriile dezafectate

Maria Vlad Romaniţă

Reclamele la cazinouri, jocuri de noroc și pariuri ar putea fi interzise, potrivit unui proiect de lege

Reperul