Reperul
Eveniment

CNAS. Salariatul are dreptul la servicii medicale de la stat încă 3 luni după ce rămâne fără loc de muncă

Art. 267 din Legea 95/2006 stabilește că „pentru persoanele care realizează venituri [din salarii și asimilate salariilor], calitatea de asigurat încetează în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu”.
În contextul de față, Casa națională de asigurări transmite că „În aceste trei luni, persoanele asigurate beneficiază de întregul pachet de servicii medicale decontate de CNAS. Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, cardul național de asigurări sociale de sănătate, documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziție de CNAS, adeverința de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național sau adeverința de asigurat eliberată de casa de asigurări la care este înscris asiguratul în condițiile normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat”.
De asemenea, în situația în care apar mai devreme de aceste trei luni ca fiind neasigurați, CNAS recomandă foștilor salariați să se adreseze casei de asigurări de care aparține pentru clarificare.

„În cazul în care o persoană asigurată constată ca apare drept neasigurată înaintea termenului respectiv se poate adresa casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află pentru clarificarea situației sale. În cazul în care un furnizor de servicii medicale aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate nu respectă actele normative în vigoare, refuză nejustificat acordarea serviciilor medicale sau încasează de la persoanele asigurate sume de bani în afara prevederilor legale, acestea pot sesiza casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul respectiv se află în relații contractuale”, potrivit CNAS.

Postări asemănătoare

Șapte adolescenți prinși de jandarmi în timp ce băteau alt tânăr

Maria Vlad Romaniţă

Argument pentru participarea societății civile în procese decizionale

Reperul

VIDEO Furtună de nisip și grindină în județul Galați

Maria Vlad Romaniţă