Reperul
Economic

Colegiului Medicilor din România: Medicii pot cere ajutoare pentru probleme personale sau familiale de sănătate

Ajutoarele acordate medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite se constituie, mai nou, în cadrul Fondului de Solidaritate a Medicilor (FSM), potrivit unei decizii recente a Colegiului Medicilor din România.

Potrivit Deciziei CMR nr. 8/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a FSM, publicată în Monitorul Oficial nr. 727/2021 și care se aplică de la data publicării, de ajutoarele provenite din FSM, constituit prin publicarea acestei decizii, pot beneficia membrii CMR care îndeplinesc criteriile de acordare a ajutorului financiar cu pricina.

În plus, de aceste ajutoare pot beneficia inclusiv membrii familiei aflați în întreținerea nemijlocită a acestora, precum soțul sau soția, copiii și părinții medicilor.

Situațiile în care fondurile din FSM pot fi solicitate de către medici sunt următoarele:
-cazul în care cheltuielile medicale sunt acoperite integral de casa de asigurări de sănătate (CAS) și se solicită acoperirea unor cheltuieli adiacente cauzate de incapacitatea de muncă sau de altă natură;
– cazul în care cheltuielile medicale sunt acoperite parțial de CAS și se solicită acoperirea diferenței unor cheltuieli adiacente cauzate de incapacitatea de muncă sau de altă natură;
-cazul în care cheltuielile medicale nu sunt acoperite de CAS și se solicită acoperirea lor și a unor cheltuieli adiacente cauzate de incapacitatea de muncă sau de altă natură;
-situația în care solicitantul a optat pentru un serviciu medical privat, argumentând această opțiune, și se solicită acoperirea diferenței și a unor cheltuieli adiacente cauzate de incapacitatea de muncă sau de altă natură;
-cazul în care un membru al familiei necesită îngrijire îndelungată sau permanentă, care determină imposibilitatea solicitantului de a munci; precum și
-alte situații excepționale, apreciate ca atare de Comisia economico-socială și de asigurări de sănătate a CMR.

Cererile se depun, potrivit deciziei CMR, ”cu prioritate în format electronic la adresele de e-mail: office@cmr.ro, fondsolidaritate@cmr.ro, însoțite de documentele solicitate scanate, sau pot fi depuse personal.”

Postări asemănătoare

Soluția Guvernului la creșterea prețurilor materialelor de construcții

Reperul

Sectorul HoReCa, la un pas de faliment

Reperul

Legea consumatorului vulnerabil a fost adoptată

Reperul