Reperul
Eveniment Politic

Consilierii PNL Galați cer revocarea HCL prin care se majorează taxele și impozitele

Grupul consilierilor locali municipali ai PNL Galați a depus la registratura Primăriei Municipiului Galați o sesizare prin care s-a solicitat revocarea pe motive de nelegalitate a HCL nr. 512/17.12.2020 prin care s-au majorat taxele și impozitele locale din Municipiul Galați pentru anul 2021.

”Vă rugăm să luați act de adresa noastră, și în conformitate cu dispozițiile art. 252 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare conformitate, să procedați conform prevederilor legale.

Atașat regăsiți sesizarea noastră înregistrată cu nr. 926/05.01.2021 la Registratura Primăriei Municipiului Galați.

Totodata, am înștiințat si Instituția Prefectului Județului Galați, sesizarea noastră fiind înregistrată cu nr. 108/05.01.2021.

Având în vedere faptul că pe site-ul Primăriei Galaţi a fost publicată Hotărârea de Consiliu Local nr. 512/17.12.2020′. hotărâre care aprobă o serie de măsuri privind taxele şi impozitele locale din Municipiul Galaţi pentru anul 2021, vă învederăm că aceasta a fost adoptată cu încălcarea legii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003. privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea proiectului de hotărâre de consiliu local. Primăria Municipiului Galaţi avea obligaţia respectării procedurii minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi a altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

În fapt, în data de 30.10.2020, Primăria municipiului Galaţi publică pe site un anunţ prin care pune ia dispoziţia cetăţenilor municipiului Galaţi proiectul de hotărâre2 privind “Indexarea impozitelor şi taxelor locale începând în anul 2021 “stabilind şi data limită pentru depunerea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu valoare de recomandare, respectiv data de 09.11.2020.

La data de 09.11.2020, Bencze Marta-Iozefina. Ciulei Eduard-Dănuţ, Hărăbor Anamaria. Lupu Vasile. Onose Valeriu-Laurenţiu, Paţilea Adriana. în calitate de consilieri locali municipali din partea PNL Galaţi, şi Vreme Daniela-Simona în calitate de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Municipale PNL Galaţi. în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, au formulat propuneri prin care aduceam la cunoştinţa iniţiatorului de proiect punctele noastre de vedere cu privire la proiectul de hotărâre privind “Indexarea impozitelor si taxelor locale începând cu anul 2021”, aflat în dezbatere publică, propuneri înregistrate la registratura Primăriei Municipiului Galaţi sub nr. 211388/09.11.2020.

Faţă de propunerile depuse în termen. Primăria municipiului Galaţi nu a justificat în scris, conform art. 12, alin. (3) din Legea nr. 52/2003, nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris, încălcând astfel procedura minimală de consultare publică expres cerută de lege. De altfel acest lucru a fost reiterat în cadrul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Galaţi, acest proiect de hotărâre de consiliu local fiind avizat negativ de către consilierii municipali ai PNL.

În cadrul şedinţei de Consiliu local din data de 17.12.2020, cu totala încălcare a prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi a HCL nr. 409/27.08.2020 de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al municipiului Galaţi, grupul politic al PSD a formulat în mod nelegal un amendament de modificare a fondului art. 5 din acest proiect, total contrar sensului acestuia, aşa cum a fost suspus consultării publice, după cum urmează:

Text prevăzut în Proiectul de hotărâre de privind “Indexarea impozitelor si taxelor locale începând cu anul 2021” publicat în dezbatere

Art. 5. În cazul impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021 nu se aplică majorarea de maxim 50% prevăzută de disp. art 489 al. (1 )si al.(2 ) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, completată şi modificată ulterior.

Text propus de către grupul politic de consilieri locali municipali ai PSD şi adoptată de către aceştia

Art. 5 – (I) Se stabilesc criteriile de aplicare a cotelor adiţionale prevăzute de art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: criteriul economic şi criteriul necesităţilor bugetare locale.

(2) În cazul impozitului asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică prevăzute la art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte o cotă adiţională de 50%, începând cu anul 2021.

În primul rând această modificare a fondului art. 5 din proiectul de HCL este substanţială şi de fond. impactul financiar asupra plătitorilor impozitului asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică prevăzute la art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal fiind una semnificativă şi de cea 13,16 ori mai mare şi suplimentară impactului iniţial doar de majorarea a acestora cu indicele de inflaţie, aşa cum a fost supus consultării publice, generând o creştere consolitată a acestui impozit cu 55,7%.

Pe lângă criticile aduse nerespectării procedurii minimale a consultării publice, promovarea acestui amendament este nelegală, având în vedere cel puţin trei aspecte:

Acest amendament nu a fost sub nicio formă supus consultării publice şi nici etapei obligatorii de avizare în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Galaţi;

– Amendamentul a fost adus la cunoştinţa consilierilor locali în şedinţa din 17.12.2020 şi nu cunoaştem dacă acesta a fost depus cu 48 de ore înainte de şedinţă în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (14) din HCL nr. 409/27.08.2020 de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al municipiului Galaţi, dar în mod cert nu a obţinut aviz. chiar şi consultativ, singura cale legală fiind cea prevăzută la art. 27. alin. (13) din HCL nr. 409/27.08.2020;

– La momentul votării amendamentului (la 1 oră, 33 minute şi 30 secunde din înregistrarea şedinţei) şi ulterior a proiectului de hotărâre în integralitatea lui (la 1 oră şi 34 de minute din înregistrarea şedinţei) în locul consilierului local Bezman Gheorghe a votat o terţă persoană, fără ca aceasta să aibă calitatea de consilier local, procedura de votare fiind viciată grav. Orice alte raţiuni de reconsiderare a cvorumului la votare prin eliminarea domnului Bezman Gheorge sunt contrafactuale şi nu au legitimitatea validării procesului de votare, conducând implicit la nulitatea HCL 512/17.12.2020 astfel adoptate.

Faţă de cele prezentate vă rugăm să procedaţi la revocarea HCL nr. 512/17.12.2020 şi să ne comunicaţi. în termenul legal, răspunsul Dvs. pe adresele de e-mail ale fiecărui consilier local municipal semnatar al acestei sesizări, adrese pe care le aveţi comunicate, şi spre ştiinţă Filialei Galaţi a Partidului National Liberal la adresa din antet.

În drept, ne întemeiem prezenta sesizare pe dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în comunicatul de presă semnat de consilierii locali PNL Galați.

Postări asemănătoare

Rareș Bogdan, europarlamentarii liberali și susținătorii, mobilizare generală, la Constanța

Reperul

Comunele Gohor, Nămoloasa, Cudalbi, Cuca și Vârlezi, modernizate cu bani de la Guvern

Reperul

VIDEO Limbaj de consilier municipal PSD în timpul unei ședințe on-line CLM – “F**u-vă muma-n cur”

Reperul