Reperul
Braila Eveniment Galati

Cum ne ajută cardul european de sănătate dacă avem nevoie de medic în străinătate

Cardul european de sănătate, un document care are valabilitate doi ani și pe care îl solicită din ce în ce mai mulți români, poate fi de mare ajutor atunci când călătorim în afara țării. Se eliberează în doar câteva zile și poate fi solicitat și din străinătate.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) poate fi solicitat de către persoanele asigurate de pe teritoriul României începând cu anul 2007. Acest card dă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, dar și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Ședere temporară înseamnă deplasarea unei persoane în unul dintre statele amintite mai sus pentru motive turistice, profesionale, familiale sau educaționale, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Cum poate fi obținut cardul european

Cardul european de asigurări de sănătate se obţine în urma unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul. Cererea va fi însoţită de copia actului de identitate și de dovada calității de asigurat.

În ultimii ani, din ce în ce mai mulți români solicită acest document, cel mai mult în perioada premergătoare concediilor. Documentele pot fi trimise prin e-mail, poștă, fax sau pot fi depuse la ghișeu. Asiguratul va intra în posesia acestui card în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE.

 Un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP) poate fi solicitat și dacă persoana asigurată se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/ Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord şi, din diferite motive, nu se află în posesia CEASS.

Sunt valabile situațiile în care: nu l-a solicitat  la plecare; l-a pierdut; a fost distrus sau i-a fost furat; cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară.

În aceste situații persoana asigurată trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poştă, fax, e-mail) şi să solicite certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) al cardului european de asigurări sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în cerere în termen de 24 ore.

Ce servicii medicale acoperă cardul european de sănătate

Asiguratul care posedă card european de asigurări de sănătate beneficiază de serviciile medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unuia din statele menționate. Va primi în baza acestui card servicii medicale în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat.

Având în vedere acest aspect, este important de menționat că este posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară coplata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate aceste servicii.

De asemenea, trebuie știut faptul că se acoperă, în baza CEASS, numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Putem apela la un furnizor privat de servicii medicale care nu este în acest sistem dacă avem încheiată o poliță de asigurare privată care acoperă astfel de situații ivite pe perioada călătoriei.

Persoana asigurată care are nevoie de servicii medicale pe teritoriul altui stat și acestea sunt oferite în baza CEASS nu va avea alte demersuri de îndeplinit, decontarea serviciilor medicale aferente cardului european făcându-se la nivel interinstituţional (furnizorul de servicii medicale va lua legătura cu instituțiile din țară).

 

Postări asemănătoare

Șofer de tir decedat în urma unui grav accident rutier

Maria Vlad Romaniţă

Măsuri de prevenire a îmbolnării cu Coronavirus

Maria Vlad Romaniţă

Mașini vandalizate pe o stradă din Galați

Maria Vlad Romaniţă