Reperul
Economic Eveniment

Demarare proiect

1. S.C. Synesis Partners SRL, în calitate de Promotor de proiect, și Noveltex Oslo As (Norvegia), Centec Norge As (Norvegia) și Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Galaţi (România) în calitate de Parteneri în cadrul proiectului, lansează implementarea proiectului „Increased competitiveness of Romanian SMEs Manufacturing Enterprises through skills development”/ „Creșterea competitivității IMM-urilor româneşti care activează în sectoare productive și conexe prin dezvoltarea de competenţe“, proiect finanțat în cadrul Programului „Dezvoltarea IMM-urilor din România”, cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, conform Contractului de finanțare nr. 2022/360195, încheiat cu Innovation Norway în calitate de Operator al programului.

2. Investiția în proiect este de 179.545 EUR, iar Synesis Partners SRL este beneficiarul unui grant de 134.866 EUR acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul „Dezvoltarea IMM-urilor în România”.

3. Public țintă: Proiectul va sprijini un număr de minimum 30 de IMM-uri și start-up- uri din regiuni mai puțin dezvoltate ale României, cu precădere din sudul și sud-estul României (de exemplu, județele Galați și Brăila), cu accent pe competitivitatea sporită a întreprinderilor românești prin dezvoltarea de afaceri inovatoare care vizează o eficiență mai mare a resurselor și un impact mai scăzut asupra mediului, oferind sesiuni integrate de training, coaching și mentorat pe teme precum modele de afaceri durabile, inovația verde și economia circulară.

4. Durata implementării proiectului: proiectul se va finaliza până în data de 30 Aprilie 2024.

5. Obiectivele generale ale proiectului sunt: 5.1. sprijinirea și dezvoltarea abilităților antreprenoriale, cunoștințelor și gândirii inovatoare în IMM-urile și startup-urile din România pentru creșterea competitivității afacerilor prin consolidarea capacităților pe teme specifice; 5.2. îmbunătățirea cunoștințelor despre oportunitățile de afaceri și cultura de afaceri; 5.3. consolidarea cooperării și schimbul de experiență și bune practici cu statele donatoare pe modele de afaceri ale economiei circulare.

6. Detalii suplimentare se pot obține de la:

 Nume persoană contact: Florin Tache, S.C. Synesis Partners SRL;

 Adresa: Șoseaua București-Ploieşti, nr. 15-17, etaj 6, Sector 1, București;

 Telefon: 0724.264.195;

 E-mail: iskills@synesispartners.ro;

 Pagină web: https://iskills.synesispartners.ro.

Pentru informații detaliate legate de programul de finanțare vizitați

https://en.innovasjonnorge.no

Postări asemănătoare

Salariul minim va fi de 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023

Reperul

Amendă pentru refuzul plății cu cardul

Reperul

Recalcularea pensiilor. Guvernul pregătește reforma sistemului de pensii

Reperul