Reperul
Eveniment

Eveniment de informare: Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 și Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 18

În perioada 25.09.2018-31.10.2023, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, cod SMIS 2014+: 123303, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1 – Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori”, Etapa a III-a a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare nr. 9796 / 24.09.2018.


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) STRATEGAL, strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL STRATEGAL.

Vă comunicăm că în data de 20 iulie 2023, ora 12.00, la Sala de conferințe a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, situată pe strada Mihai Bravu nr. 46, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL a organizat un eveniment de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, membrilor comunității vizate de către GAL STRATEGAL și a publicului larg și de conștientizare a opiniei publice din teritoriul SDL privind fondurile europene acordate prin Strategia de Dezvoltare Locală STRATEGAL a Municipiului Galați, precum și progresul implementării acesteia.

Evenimentul a diseminat informații privind implementarea măsurilor finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală STRATEGAL a Municipiului Galați, prin proiectele „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 – Corp C1”, COD SMIS 2014+: 134161 și „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 18”, COD SMIS: 134162, proiecte cofinanțate prin apelul POR 2014-2020/AP9/PI9.1/OS9.1.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.
Scopul evenimentului constă în oferirea posibilității beneficiarilor și potențialilor beneficiari de a înțelege mai bine activitatea Asociației GAL STRATEGAL, Strategia de Dezvoltare Locală STRATEGAL a Municipiului Galați dedicată zonelor cu populație aflată în risc de excluziune socială, precum și măsurile de intervenție pentru proiectele implementate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.


Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail: strategal2018@gmail.com.

Eveniment-Date de contact: Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Președinte: Vlad Aurelian Gogoncea

Email: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

Postări asemănătoare

Evaziune fiscală în serie

Maria Vlad Romaniţă

A lovit și a fugit

Maria Vlad Romaniţă

Cod galben de caniculă pentru Galați

Maria Vlad Romaniţă