Reperul
Social

Finalizarea proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE ȘI REABILITARE TERMICĂ CREȘA NR.1”

CENTRUL FINANCIAR CREȘE din Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr.1” cod MySMIS 115752, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar. Perioada de implementare a fost de 52 luni, respectiv între data de 1 mai 2017 și data de 31 august 2021. Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea performanței energetice și reabilitare termică a clădirii Creșei nr.1 prin utilizarea tehnologiilor actuale cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează măsuri de intervenție care vor conduce la:

– scăderea emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an), cu 64,03% față de situația inițială;

– reducerea consumului anual specific de energie primara (utilizând surse regenerabile) (KWh/m2/an), cu 71,47% față de situația inițială;

– reducerea consumului anual de energie primară folosind surse regenerabile (kWh/an) cu 38400 kWh/an, față de situația inițială.

Valoarea totală a proiectului este de 2.758.949,75 lei, din care, 2.152.589,57 din Fondul European de Dezvoltare Regională. Impactul proiectului de reabilitare a Căminului Sf. Spiridon, se concretizează prin creșterea performanței energetice și reducerea consumului anual de energie, sporind calitatea serviciilor oferite beneficiarilor.

 Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: cfcrese@yahoo.com, persoana de contact: d-na Luminița Iuliana Olaru, Director – reprezentant legal, telefon: 0787695832

Postări asemănătoare

Un pui de pelican şi două tigroaice siberiene sunt noile atracţii ale Grădinii Zoologice din Galaţi

Maria Vlad Romaniţă

”Scutecele Domnului” – prăjitura tradițională a Ajunului

Maria Vlad Romaniţă

Comunicat de presă: Comunitatea “Curățăm Galațiul”, întâlnire cu Avocatul Poporului

Reperul