Reperul
Administratie Galati

Finanțări de până la 100.000 euro și formare antreprenorială pentru studenți, masteranzi şi doctoranzi prin proiectul AntRES 2.0

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est, în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023, proiectul „Antreprenoriat inovativ pentru studenți, în Regiunea Sud Est, AntRES 2.0” – Cod SMIS: 140412.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, o valoare totală de 9.685.782,64 lei (valoarea eligibilă finanţată din FEDR / FC /FSE /ILMT – 8.232.915,42 lei) și este cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru minim 350 de studenți care doresc să demareze o activitate independentă în regiunea sud-est și susținerea înființării a minimum 13 întreprinderi care să dezvolte noi afaceri inovative (în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI) în această zonă.

Principalele rezultate aşteptate în urma derulării activităților proiectului sunt:

• 840 ore de formare antreprenorială, în urma cărora vor rezulta 350 de planuri de afaceri;

• 6 webinarii pe teme secundare şi orizontale pe teme ce vizează dezvoltarea durabilă/ecologia/energii regenerabile, inovare socială/servicii sociale, oportunitati de dezvoltare utilizând TIC şi în domeniul IT;

• minim 13/maxim 32 întreprinderi care vor primi subvenţie de minimis;

• minim 65 locuri de muncă create.

Grupul țintă al proiectului este format din minim 350 de studenți români (licență – anii II-VI, masterat și doctorat) din toate universitățile acreditate din România, care doresc să demareze o activitate economică independentă în regiunea sud-est.

După cursurile de formare antreprenorială, studenții care doresc să înfiinţeze o afacere se vor înscrie la CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI, în urma căruia cele mai bune planuri vor primi finanțare de maxim 100.000 euro!

Postări asemănătoare

Apă Canal montează o conductă provizorie în Mazepa, acolo unde au apărut tasări

Maria Vlad Romaniţă

Aparatură medicală pentru Ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie

Reperul

DJ 242 Foltești – Tg. Bujor – Vârlezi va fi reabilitat cu peste 68 de milioane de lei

Reperul