Reperul
Braila Eveniment Galati

Începe admiterea la Universitatea ”Dunărea de Jos”

1.520 de locuri bugetate la licență sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, care începe luni, 4 iulie. Cele mai multe locuri bugetate merg către Facultatea de Medicină și Farmacie (263). Urmează, în ordine descrescătoare: Facultatea de Economia și Administrarea Afacerilor (217), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică (190), Facultatea de Inginerie (150), Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila (103), Educație Fizică și Sport (100) și Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie (100).

Facultatea Transfrontalieră dispune, la admiterea  din vară, de 275 de locuri la buget cu bursă, dedicate românilor de pretutindeni. Facultatea de Arhitectură Navală, unică în țară, are pregătite, anul acesta, 60 de locuri la buget, iar Știința și Ingineria Alimentelor va avea la admiterea din vară, 64 de locuri bugetate. Mai puțin de 100 de locuri bugetate sunt la Litere (93), Științe și Mediu (60), Drept (90) și Arte (30). 1938 locuri cu taxă sunt alocate universității în anul 2022. Și pentru admiterea de anul acesta au fost prevăzute locuri speciale destinate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, celor din mediul rural, dar și celor care au absolvit o facultate la UDJG și doresc să o urmeze pe a doua.

Calendarul admiterii

Prima etapă a Admiterii este de înscriere a candidaților, online sau fizic, în intervalul 4-16 iulie 2022. Pentru Facultățile: Educație Fizică și Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile Teologie, Arte vizuale), la care se susțin probe de aptititudini, calendarul din Etapa I este următorul: 4-15 iulie înscrieri online și la centrele special amenajate, 16-17 iulie probe eliminatorii și de concurs. Candidații declarați ADMIȘI trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până la data de 22 iulie 2022. După această dată, începe Etapa a II-a a Admiterii din vară.

Facultatea de Medicină și Farmacie are un calendar de admitere propriu: 11-22 iulie – înscrieri online și la centrele special amenajate, 24-25 iulie – probe de concurs, 25-26 iulie – afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea eventualelor contestații, 26-31 iulie – depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome – 31 iulie, ora 1200).

Și Facultatea Transfrontalieră are un calendar propriu de admitere: 20-26 iulie – înscrieri online și la centrele special amenajate, 25-26 iulie – probe eliminatorii și de concurs la programele de studii care presupun acest lucru, 27-28 iulie afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor, 28-31 iulie depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome 31 iulie, ora 1200).

La aproape toate facultățile, admiterea se face pe bază de dosar, ponderea mediei de bacalaureat oscilând între 50 și 100%, în funcție de specificul fiecăreia. Examen se organizează doar la Facultatea de Medicină și Farmacie, în zilele de 24 și 25 iulie.

Pot fi admiși în învățământul superior la studii universitare de licență, fără concurs de admitere, olimpicii cu performante recunoscute la concursurile internaționale și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional.

Atât în perioada înscrierii, cât și pe durata probelor de concurs, candidații se pot caza în Căminul studențesc A din Complexul „Al. I. Cuza” – Strada Domnească nr. 115. 

Facilități la admitere

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și de masterat: orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și care au vârsta de până la 26 ani; cadrele didactice active. De asemenea, copiii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ și care au vârsta de până la 26 ani sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Candidații la admiterea din 2022, ai căror părinți sunt absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere, pentru un singur dosar de concurs. Aceștia trebuie să prezinte, la înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui. Absolvenții UDJG, care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, beneficiază de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pe întreaga perioadă a studiilor, în limita a maximum 10% din numărul candidaților admiși pe facultate.

Postări asemănătoare

Meci întrerupt din cauza unui incident grav

Maria Vlad Romaniţă

Înscrieri la grădiniță și creșă 2023-2024. Calendarul oficial

Reperul

Accident mortal pe digul Brăila-Galați

Reperul