Reperul
Economic

Interzicerea colectării banilor pentru fondul școlii sau al clasei, ADOPTATĂ tacit

Propunerea legislativă, ce urmărește să modifice Legea educației și care se consideră adoptată tacit la Senat, fără să fie discutată în plen și supusă votului, ca urmare a depășirii termenului legal pentru asta, stabilește o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 lei pentru cei care vor acționa contrar.

“În unitățile de învățământ de stat și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sau chiar în afara acestor spații, este interzisă pretinderea, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, personal sau prin intermediul interpușilor, de către personalul didactic de conducere, personalul didactic de predare și de instruire practică, personalul didactic auxiliar sau personalul nedidactic, a unor sume de bani sau alte foloase patrimoniale elevilor, părinților sau reprezentanților legali ai acestora”, se arată în propunere.

Amenzile vor fi aplicate de ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la sesizarea elevilor, părinților sau cadrelor didactice, auxiliare sau nedidactice.Colectarea fondurilor de la elevi sau părinți este prevăzută ca fiind abatere disciplinară și este interzisă prin Ordinul ministerului educației nr. 5447/2020.

“Părinții care au copii în școli de stat sunt constrânși sub o formă sau alta să cotizeze la fondul școlii pentru ca, în sala de clasă, elevii să poată studia în condiții decente. Se solicită strângerea de bani pentru renovări, mobilier, imprimante, table, parchet, echipamente digitale și chiar pentru piese mărunte, care, deși au un preț nesemnificativ, nu pot fi puse la dispoziție de unele unități școlare. (…)

Părinții se văd în situația de a nu putea refuza aportul financiar, dat fiind că toți își doresc ca elevii, copii lor, să participe la cursuri în condiții cât mai bune. Mai mult, majoritatea părinților se tem că, refuzând să contribuie la această formă mascată de corupție, copilul va fi marginalizat, defavorizat în procesul de notare și supus unui disconfort emoțional de către cadrele didactice”, se mai arată în expunerea de motive a inițiativei ce se află la debutul parcursului legislativ.

Postări asemănătoare

Yazaki Brăila nu se închide și nu se relochează

Reperul

Se mărește indemnizația de creștere a copilului

Reperul

Proiectul „Adaptare prin DIGITALIZARE formare și dezvoltare de abilități digitale (AD-FDAD)” POCU/860/3/12/143588

Reperul