Reperul
Economic Eveniment

LANSARE PROIECT „Start 4 NEETs Sud-Est”, POCU/991/1/3/154443

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în calitate de beneficar, va implementa în parteneriat cu PROJECT MANAGEMENT SOLUTION SRL, proiectul „Start 4 NEETs SudEst”, POCU/991/1/3/154443, în regiunea Sud-Est pentru o perioadă de 18 luni, începând cu 16 Iunie 2022. Valoarea totală a proiectului este de 4.928.008,50 lei, din care finanțare nerambursabilă 4.744.608,08 lei. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de integrare pe piața muncii a 372 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, cu domiciliul în Regiunea Sud-Est, prin oferirea de servicii de mediere și formare profesională, pe perioada de implementare a proiectului.

Grupul țintă al proiectului va fi alcătuit din 372 tineri NEETs (ILMT), cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității de etnie romă, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședinta în regiunile de implementare ale proiectului înregistrați și profilați în prealabil de către SPO. Proiectul asigură servicii personalizate de mediere pentru 372 tineri NEETs; cursuri de formare profesională (autorizate ANC) nivel de calificare 2 pentru 140 tineri NEETs din grupul țintă al proiectului cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, stabilite în funcție de evoluția cerințelor de pe piața și nevoile beneficiarilor înscriși în cadrul proiectului; cursuri de competențe antreprenoriale pentru 56 tineri NEETs ușor ocupabili selectați în cadrul proiectului; servicii personalizate de sprijin, de consiliere în domeniul antreprenoriatului și finanțare a 12 idei de afaceri pentru tineri NEETs ușor ocupabili selectați în cadrul proiectului; Sprijin financiar nerambursabil în valoarea totală de 300.000 Euro (25.000 euro / afacere înființată).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Date de contact: Manager Proiect – Oprea Irinel, tel. 0745 080 725 e-mail: office.rdconsulting@gmail.co

Postări asemănătoare

Ministrul Muncii: “În cazul companiei din Brăila, am cerut explicații pentru a vedea unde au făcut verificări reprezentanții ITM Brăila, în această perioadă”

Reperul

Preţurile locuinţelor din România vor creşte până la nivelul celor din UE

Reperul

Primul român numit director general la ArcelorMittal Galaţi de la privatizare. Bogdan Grecu va pregăti vânzarea combinatului

Reperul