Reperul
Economic Eveniment

Lansare proiect TehnoStagiu – Program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I” GALAŢI și CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ GALAȚI implementează proiectul „TehnoStagiu – Program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi” POCU/633/6/14/132399, în regiunea Sud-Est, județul Galați.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică și Transporturi, pentru 185 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv județul Galați).

Grupul-țintă (GT) vizat cuprinde 185 elevi din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar, nivel de calificare 4-5, domeniile de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică și Transporturi, înmatriculați în cadrul Partenerului 1 (instituție publică de învățământ liceal, acreditată din rețeaua națională, ISCED3) (municipiul Galați, județul Galați, regiunea Sud-Est), cărora le sunt adresate acțiuni complexe și integrate în vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției.

SCOPUL PROIECTULUI vizează 4 aspecte principale care conduc la îmbunătățirea tranziției elevilor din învățământul secundar superior de la educație la viața profesională activă, cu prioritate în sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv în domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), asigurând astfel calificarea, competența și productivitatea viitoarei forțe de muncă, prin dezvoltare sustenabilă, dinamică și competitivă a acestora pe plan local/ județean/ regional.

Date de contact:

Manager Proiect –Tohăneanu Miruna, tel. 0747 011 411, e-mail: office.rdconsulting@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Postări asemănătoare

Gheorghe Antistescu: Podul peste Dunăre, un Picasso într-un apartament de bloc

Sorin Rugină

Învățământ. Probleme cu plata salariilor în luna decembrie

Reperul

O nouă taxă auto

Reperul