Reperul
Administratie Galati

Lansarea proiectului „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa Nr. 1”

Anunț de presă

CENTRUL FINANCIAR CREȘE din Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr.1” cod MySMIS 115752, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.758.949,75 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2,481,809,13 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea performanței energetice si reabilitare termică a clădirii Creșei nr.1 prin utilizarea tehnologiilor actuale cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează măsuri de intervenție care vor conduce la:

  • scăderea emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an), cu 64,03% față de situația inițială;
  • reducerea consumului anual specific de energie primara (utilizând surse regenerabile) (KWh/m2/an), cu 71,47% față de situația inițială;
  • reducerea consumului anual de energie primară folosind surse regenerabile (kWh/an) cu 38400 kWh/an, față de situația inițială.

Durata proiectului este de 49 luni, respectiv între data 1 mai 2017 si data 31 mai 2021.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: cfcrese@yahoo.com, persoană  de contact:  d-na Luminița Iuliana Olaru,  Director  –  reprezentant  legal,  telefon: 0787695832.

Postări asemănătoare

Primăria Galați a atribuit contractele de amenajare a microcentralelor de cartier

Reperul

Boboc, despre Francisk Chiriac: “Așa se gestionează problemele găștilor de partid”

Sorin Rugină

Deszăpezirea în Galați: Utilajele acționează de azi-noapte pentru curățarea străzilor și a trotuarelor

Reperul