Reperul
Administratie Galati

Lansarea proiectului „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa Nr. 36”

Anunț de presă

CENTRUL FINANCIAR CREȘE din Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Cresa nr. 36” cod MySMIS 115753, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.832.098,89 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2.566.356,14 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea performanței energetice si reabilitare termică a clădirii Creșei nr.36 prin utilizarea tehnologiilor actuale cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • scăderea emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an), cu 63,15% față de situația inițială;
  • reducerea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse regenerabile) (KWh/m2/an), cu 70,74% față de situația inițială;
  • reducerea consumului anual de energie primară folosind surse regenerabile (kWh/an) cu 38.400 kWh/an, față de situația inițială.

Durata proiectului este de 50 luni, respectiv între 09 mai 2017 și data 30 iunie 2021.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: cfcrese@yahoo.com, persoană de contact:  d-na Luminița Iuliana Olaru,  Director  –  reprezentant  legal, telefon: 0787695832.

Postări asemănătoare

Campania Națională “Vaccinare și testare pentru învățare!” găzduită, la Galați, de Universitatea “Dunărea de Jos”

Reperul

(VIDEO) Meciul declarațiilor dintre președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac și prefectul județului, Cătălin Boboc – mutat din online în sala de ședințe

Reperul

Autobuz electric românesc – în probe la Brăila

Reperul