Reperul
Eveniment

MApN anunţă o nouă campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari

Ministerul Apărării anunţă organizarea unei noi campanii de recrutare şi selecţie pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Potrivit unui comunicat al MApN, în această etapă, vor fi disponibile 871 de locuri pentru toate categoriile de personal – ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi. Persoanele interesate pot depune dosarele în perioada 16 mai – 10 iunie.
“De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/ serviciile și specialitățile militare”, mai apare în comunicatul ministerului.

Pentru a se înscrie, candidații trebuie să prezinte următoarele documente:
actul de identitate (original şi copie);
certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum şase luni înainte de data depunerii;
acte de studii şi/ sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
permisul de conducere valabil, eliberat de autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.
Potrivit Legii nr. 270/2015, cei ce vor să devină rezerviști trebuie să fie cetățeni români și să îndeplinească următoarele condiții:
să îndeplinească criteriile generale și specifice de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte;
să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;
să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;
să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare;
să cunoască limba română, scris și vorbit;
să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari, respectiv între 18 și 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari.

Postări asemănătoare

Gălățeni morți într-un accident la Bârlad

Maria Vlad Romaniţă

Ploi abundente în județul Galați

Maria Vlad Romaniţă

Incredibil! Au delapidat bani de la şcoala unde soţia era contabil şef