Reperul
Economic

Modificări importante propuse pentru Programul Rabla 2023

Mai multe proiecte puse în consultare publică de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) introduc modificări importante pentru programul Rabla.

Proiectele aflate în dezbatere sunt:

Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020.
Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020.
Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru pentru pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022.

Programul Rabla Clasic
Printre cele mai importante modificări ale ghidului de finanţare, se regăsesc:

reducerea emisiilor pentru acordarea primei de casare, la maximum 155 g CO2/km în sistem WLTP
stabilirea unui plafon al valorii solicitate la decontare de minim 300.000 lei
eliminarea condiţiei de a casa un autovehicul uzat în schimbul achiziţionării unui autovehicul nou, pentru instituţii publice
eliminarea posibilităţii de a anula Notele de înscriere
modificarea valabilităţii Notei de înscriere la o perioadă de 90 de zile.

Programul Rabla Plus
Printre cele mai importante modificări ale ghidului de finanţare, se regăsesc:

stabilirea unui plafon al valorii solicitate la decontare de minim 1.000.000 lei
eliminarea obligaţiei casării unui autovehicul uzat în schimbul achiziţionării unui autovehicul nou în cazul solicitanţilor instituţie publică
eliminarea posibilităţii de a anula Notele de înscriere
modificarea valabilităţii Notei de înscriere la 90 de zile
stabilirea cuantumului maxim de 75.000 Euro (TVA inclus) pentru achiziţionarea unui autovehicul electric
mărirea valorii ecotichetului la 120.000 lei pentru solicitanţii instituţii publice.

Programul Rabla Local
Prin prezentul act normativ au fost propuse pentru a fi modificate următoarele prevederi din ghidul de finanţare:

Modificarea procentului de finanţare acordat în cadrul Programului, 80% AFM şi 20% UAT, transpus în lei fiind 2.400 lei AFM şi 600 lei UAT
Introducerea noţiunii de contribuţie proprie, pentru a fi evidenţiată suma acordată persoanelor fizice de către UAT
Dezvoltarea etapelor programului, astfel încât acestea să fie mai clare pentru persoanele fizice
Introducerea termenului de decontare a cererilor de plată de 30 de zile
Posibilitatea depunerii lunar a unei cereri de plată
Introducerea obligaţiei de a prezenta HCL privind aprobarea sumelor ce fac obiectul contractului de finanţare, la prima cerere de plată
Angajamentul persoanei fizice conform căruia nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Postări asemănătoare

Navigația va fi îngreunată pe Dunăre, în zona Podului

Reperul

Pensionarii cu venituri mici vor primi un ajutor financiar de 700 de lei

Reperul

România importă anual 20 de mii de tone de pâine

Reperul