Reperul
Eveniment

Modificări la actele de studii eliberate de universități

Adeverința școlară și situația școlară au fost abrogate din ordinul care prevedea ce documente școlare emit universitățile din România, potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.
Ordinul nr. 3685 din 4 mai 2022 prevede că „la articolul 1 alineatul (3) din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.551/2011 privind documentele școlare și universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română, literele g) și k) se abrogă”.

Astefl, aceste două documente abrogate sunt cele evidențiate:

(3) În sistemul naţional de învăţământ superior se emit, începând cu anul şcolar 2011-2012, următoarele documente universitare oficiale, întocmite numai în limba română:

a) registrul matricol;
b) cataloagele pentru examene, restanţe şi diferenţe;
c) planul de învăţământ;
d) fişa specializării;
e) fişa disciplinei;
f) programa analitică;
g) situaţia şcolară;
h) portofoliul personal pentru educaţie permanentă;
i) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii;
j) carnetul de student;
k) adeverinţa privind şcolarizarea;
l) adeverinţa privind finalizarea studiilor;
m) legitimaţiile de transport ale studenţilor.

Adeverința de școlarizare apare însă într-un alt ordin de ministru, mai recent – ordinul 4.156/2020, unde se modifică acum alineatul 4 – „Prin excepție de la prevederile alin. (3), pe același/aceeași act de studii, supliment, respectiv foaie matricolă, după caz, datele înscrise în limba română pot fi înscrise, în condițiile legii, și în una sau mai multe limbi de circulație internațională. Totodată, la cerere, adeverința privind școlarizarea/absolvirea fără examen de finalizare a studiilor, situația școlară și adeverința care atestă calitatea de student se pot elibera și în una sau mai multe limbi de circulație internațională.”

Postări asemănătoare

Vacanța de primăvară sau de Paște începe vineri, 15 aprilie

Reperul

Proiect de lege. Părinții nu vor putea da mai mult de trei prenume copiilor

Reperul

Prins de jandarmi la pescuit, cu plase monofilament

Maria Vlad Romaniţă