Reperul
Economic

Pensia anticipată: ce documente sunt necesare în 2023 pentru a putea ieși mai repede la pensie

Românii care doresc să iasă la pensie anticipat în 2023 au două posibilități: fie să depășească stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani, fie să mai aibă cinci ani până ajung la vârsta standard de pensionare.

Cei care îndeplinesc aceste condiții trebuie să depună un dosar care să cuprindă mai multe documente.La ora actuală, vârsta de pensionare în România este de 65 de ani, pentru bărbați și de 62 de ani, pentru femei, dar în cazul acestora ea va crește gradual până la 63, din 2025.

Toți românii care au îndeplinit stagiul minim de cotizare pot ieși la pensie, iar aceasta este de trei feluri: pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie anticipată parțial.Românii care doresc să iasă la pensie anticipat în 2023 au două posibilități: fie să depășească stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani, fie să mai aibă cinci ani până ajung la vârsta standard de pensionare.

Cei care îndeplinesc aceste condiții trebuie să depună un dosar care să cuprindă mai multe documente.

Pensia anticipată și pensia anticipată parțială se poate obține cu câțiva ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Deși vine cu bani mai puțini, destul de mulți apelează la ea, având în vedere că diferența de bani nu merită, de multe ori, 8 ore de muncă.

Astfel, oamenii preferă să se bucure de anii respectivi, mai ales că au realizat stagii complete de cotizare.

Ce trebuie să conțină adeverințele pentru pensionare:

Aceste adeverințe vor cuprinde obligatoriu denumirea angajatorului; datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă; menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea; funcția, meseria sau specialitatea exercitată; salariul tarifar de încadrare; denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată; perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Acte necesare pentru pensionarea anticipată în 2023: Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată; Carnetul de muncă (original şi copie); Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie); Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie); Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată; Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie; Livretul militar (original şi copie); Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate; Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă; Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale; Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie; Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri; Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie; Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon);

Postări asemănătoare

Vești proaste pentru șoferi. Noul an începe cu creşteri de tarife la poliţele de asigurări generale

Reperul

Dan Nica (europarlamentar PSD), intervenție în Parlamentul European pe tema dezvoltării industriei siderurgice și a accesului echitabil la programele de finanțare pentru cercetare

Reperul

(VIDEO) G. Scarlat (senator PNL): Eticheta produselor va conține și prețul de achiziție

Reperul