Reperul
Economic

Pensie pe caz de boală în 2024. Acte necesare

Cei mai mulți dintre români se pensionează în momentul în care ating vârsta necesară, însă există și cazuri în care anumite persoane se văd nevoite să se pensioneze pe caz de boală. Pensionarea pe caz de boală se face în baza unor condiții, fiind necesare anumite documente pentru întocmirea dosarului.

Conform Legii 360/2023, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și care au capacitatea de muncă diminuată din cauza:

-accidentelor de muncă și bolilor profesionale, constatate conform legii;

-altor boli și accidente care nu au legătură cu munca.

La stabilirea stagiului de cotizare contributiv realizat necesar acordării pensiei de invaliditate nu se iau în considerare perioadele în care persoana a avut calitatea de asigurat în baza unui contract de asigurare încheiat, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Au dreptul la pensie de invaliditate și elevii, ucenicii și studenții care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

Lista celor care pot solicita pensionarea pe caz de boală este publicată pe site-ul Casei Naționale de Pensii.

Pentru a se înscrie la pensia de invaliditate, cetățenii trebuie să completeze o cerere-tip, urmând ca aceasta să fie însoțită de următoarele documente, după caz:

-carnetul de muncă (original şi copie);

-carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

-carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

-alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

-actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, (original şi copie);

-livretul militar (original şi copie);

-diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

-dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

-adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;

-adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original, dacă este cazul;

-procura specială pentru mandatar (original și copie);

-acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

-alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap);

-decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);

-adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);

-copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

Postări asemănătoare

Bani europeni pentru spitalele din județul Brăila

Reperul

Proiect pentru revitalizarea turismului

Reperul

Peste 1.700 de slujbe oferite la Bursa Generală a Locurilor de Muncă

Maria Vlad Romaniţă