Reperul
Social

Persoanele care nu au reședință în România pot înmatricula provizoriu un vehicul

Persoanele care nu au reședință în România pot înmatricula provizoriu un vehicul. Legea a intrat în vigoare miercuri, 16 august 2023.

Deasemenea, este instituită posibilitatea ca persoanele care nu au reședință sau domiciliu în România să înmatriculeze provizoriu un vehicul, cu scopul de a-l înmatricula ulterior în altă țară.

La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), proprietarii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, sediul în România pot solicita înmatricularea temporară a autovehiculelor și remorcilor ce urmează a fi scoase din România în vederea înmatriculării în alt stat, la oricare autoritate competentă să realizeze operațiuni de înmatriculare.

Până la aprobarea OG nr. 29/ 2023, acest lucru era permis doar cetățenilor care aveau reședința sau domiciliul în România.

Ordonanța mai vizează și cetățenii care dețin permise de conducere eliberate de alte state, dar care nu pot fi preschimbate cu permisul românesc de conducere.

Acestia vor putea să se înscrie la examenul pentru obținerea documentului românesc fără a mai fi nevoie de urmarea unei școli de șoferi, cum prevedea legislația până în prezent.

Postări asemănătoare

Doar cei cu diplomă de bacalaureat vor mai putea să se înscrie la școlile sanitare postliceale

Reperul

Polițiștii locali au dat amenzi de peste 6 milioane de lei, de la începutul anului

Maria Vlad Romaniţă

Doi frați au fost retrași de părinți de la școală

Maria Vlad Romaniţă