Reperul
Eveniment

Profesorii pot fi excluși din învățământ zece ani, în cazul violenţei fizice sau abuzului emoțional asupra elevilor

Faptele de violenţă fizică, abuz emoțional sau orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor vor fi considerate, potrivit proiectului de lege aflat în dezbatere publică, abateri disciplinare.

În cazul acestora, profesorii vor fi sancționați cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

De asemenea, profesorul sancționat nu va putea exercita nicio activitate didactică în sistemul de învățământ pentru o perioadă de zece ani și vor pierde și calitatea de titular în învățământ.

Alte abateri disciplinare vor fi considerate:
-manifestarea convingerilor politice şi prozelitismul religios, în situația în care potrivit legii nu reprezintă infracțiuni;
-activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă;
– încălcarea dispoziţiilor legii, a normelor statutului profesiei, deciziilor obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau ale unității de învățământ al cărei angajat este sau în cadrul căreia prestează activități de predare-învățare-evaluare cu antepreșcolarii/ preșcolarii/ elevii;
-alte fapte de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul unității/ instituției, interesul învățământului.
Sancţiunile disciplinare care se vor putea aplica profesorilor, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
-avertisment;
diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă cuprinsă între una și șase luni;
-suspendarea, pe o perioadă de până la trei ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control;
– desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Postări asemănătoare

Un brăilean de 19 ani a prins crucea aruncată în apele Dunării de Bobotează

Reperul

Faleza Dunării, un adevărat covor plutitor de gunoi

Maria Vlad Romaniţă

Biletele de trimitere, VALABILE până la finalul stării de alertă

Reperul