Reperul
Economic

Programul Casa Verde Fotovoltaice: Regulile obținerii banilor de la stat

Ordinul MMAP 2.385/2021, publicat în Monitorul Oficial, schimbă modalitatea de înscriere și rezervarea sumelor în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice, ce permite persoanelor fizice să solicite bani de la stat pentru montarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

O primă schimbare apărută acum stabilește că, pe viitor, de elaborarea listelor cu solicitanții eligibili se vor ocupa instalatorii validați în program.

Totodată, prin acest ordin au fost modificate și regulile înscrierii în program. De-acum, persoana fizică depune la instalatorul validat dosarul de finanțare, ce trebuie să conțină o serie de documente (detalii, mai jos), iar instalatorul face identificarea solicitantului și analiza conformității documentelor prezentate de acesta cu condițiile impuse prin ghidul programului.

Ulterior, instalatorul întocmește lista solicitanților, care cuprinde o serie de informații, precum numele, prenumele, CNP ale solicitantului, județul în care se va amplasa sistemul de panouri fotovoltaice și regiunea, și o transmite Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

În baza unei programări, instalatorul validat introduce în aplicația informatică, doar pentru persoanele fizice înscrise în lista solicitanților, documentele necesare, precum și următoarele informații:
atributele de identificare a solicitantului;
atributele de identificare a coproprietarilor/devălmașilor;
adresa unde se implementează proiectul, numărul cărții funciare a imobilului-construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum și numărul cadastral al imobilului respectiv.
În cazul în care instalatorul validat nu introduce în aplicația informatică toate documentele și informațiile necesare, AFM îl va notifica în vederea remedierii acestei situații.

Înscrierea solicitantului eligibil în program se consideră finalizată în momentul în care au fost transmise toate datele și aplicația informatică a generat un număr de înregistrare.
La momentul finalizării înscrierii solicitantului, aplicația informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 lei.

Concret, pentru înscrierea în program, de-acum e nevoie de:
cererea de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare;
actul de identitate al solicitantului, valabil la data transmiterii listei solicitanților;
actul de identitate al solicitantului, valabil la data transmiterii listei solicitanților;
actul de identitate al coproprietarului/devălmașului, valabil la data transmiterii listei solicitanților;
împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data transmiterii listei solicitanților;
extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei solicitanților, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea, în original (termenul a fost extins de la 30 de zile);
copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală;
certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data transmiterii listei solicitanților, în original/ în copie legalizată/ emis în SPV;
certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei solicitanților, în original/ în copie legalizată/ emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;
certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei solicitanților, în original/în copie legalizată/emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

Postări asemănătoare

Peste 1.700 de slujbe oferite la Bursa Generală a Locurilor de Muncă

Maria Vlad Romaniţă

Ministrul Muncii: „Nu poate fi eliminată pensionarea anticipată. E nevoie de un pic de curăţenie”

Reperul

Valoarea tichetului de masă va crește la 30 lei

Reperul