Reperul
Economic

Programul Tranziție Justă (PTJ). Microîntreprinderile din Galați pot obține noi granturi

Microîntreprinderile din cele 6 județe acoperite de Programul Tranziție Justă (PTJ) vor putea obține noi granturi de câte 50.000-200.000 EUR fiecare, printr-o linie de fonduri europene lansată recent în consultare publică.Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică Schema de ajutor de minimis și proiectul de ghid al solicitantului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, din cadrul Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027.Pentru noua schemă, destinată doar micro-firmelor, până pe data de 21 noiembrie 2023, puteți transmite sugestii și comentarii privind noua schemă de finanțare destinată antreprenorilor, la adresa de e-mail consultarepublica.ptj@mfe.gov.ro .

Ghidul de finanțare în forma finală ar urma să se publice pe data de 20 decembrie 2023, iar apelurile de proiecte ar urma să fie deschise în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 20 februarie 2024 – trimestrul II 2024, în cadrul noii scheme, „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, conform celei mai recente variante a Calendarului orientativ al lansărilor de apeluri MIPE.

Noua schemă de finanțare propusă, „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, are alocat un buget total de peste 200 de milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene (prin Mecanismul de Tranziție Justă) și 15% de la bugetul de stat.

Alocarea este împărțită în bugete separate pe 7 apeluri, în cele 6 județe plus Valea Jiului, zone în care se reduc anumite activități industriale poluante, Uniunea Europană finanțând investiții în business-uri mai puțin poluante:

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 1 Gorj: 49.306.293 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 2 Hunedoara 38.601.700 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 2 Hunedoara, ITI Valea Jiului: 9.650.423 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 3 Dolj:36.446.155 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 4 Galați:22.569.050 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 5 Prahova:27.873.431 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 6 Mureș:22.374.330 EUR

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile, care au între 1 și 9 salariați, vor putea primi ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 EUR pe proiect, pentru investiții.

Intensitatea grantului este de 90%, ceea ce înseamnă că antreprenorii vor asigura cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile ne-eligibile din proiecte.

Grila de punctaj propusă în cadrul schemei de finanțare PTJ pentru microîntreprinderi favorizează firmele care creează și mențin cât mai multe locuri de muncă noi. Astfel, pentru 3 joburi nou-create, aplicantul primește punctajul minim, de 5 puncte, iar pentru 4 locuri de muncă sare la 10 p. De asemenea, patronii care creează cel puțin 5 locuri de muncă prin proiect primesc 15 puncte, conform grilei de evaluare propuse (anexa 9 la proiectul de ghid).

Postări asemănătoare

Amenzile date pentru necompletarea formularului PLF vor fi anulate

Reperul

Pensionarea personalului de pe ambulanță și din UPU nu va mai fi obligatorie la 57 de ani

Reperul

Ajutor de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru 8000 de firme

Reperul