Reperul
Economic Eveniment

Proiect: „Revizuirea Planului de management integrat pentru ariile naturale protejate Parcul Natural Balta Mică a Brăilei și siturile Natura2000 ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei și ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei – SMIS 137515”

Regia Națională Pădurilor ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei R.A, în calitate de lider în cadrul parteneriatului cu Universitatea Transilvania Brașov și Asociația Medio Pro Brașov, anunță: Consultarea publică finală aferentă procedurilor de elaborare şi aprobare a planului de management pentru ariile naturale protejate Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, siturile Natura 2000 ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei și ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei , din cadrul proiectului POIM „Revizuirea Planului de management integrat pentru ariile naturale protejate Parcul Natural Balta Mică a Brăilei și siturile Natura 2000 ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei și ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei” – SMIS 137515, proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”. Evenimentul va avea loc, Miercuri, 22.11.2023, în municipiul Brăila, la Centrul de Vizitare al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei situat pe Faleza Dunării, Dana 10, începând cu ora 10.00. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020. DATE DE CONTACT: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI R.A Telefon/fax: 0239611837 ; E-mail: parc_bmb@yahoo.com, Pagina web: www.bmb.ro ASOCIAȚIA MEDIO PRO

Postări asemănătoare

Indemnizatia pentru internship, majorată

Reperul

Concediul paternal, considerat vechime în muncă

Reperul

Proiect de lege. TVA redus la 5% la produsele și alimentele pentru copiii mici

Reperul