Reperul
Economic Eveniment

Proiect – „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”

În perioada 25.09.2018-31.12.2023, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, cod SMIS 2014+: 123303, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1 – Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori”, Etapa a III-a a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare nr. 9796 / 24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) STRATEGAL, strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL STRATEGAL.

Marți, 5 decembrie 2023, la Școala Gimnazială nr. 16, din Municipiul Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL a organizat un eveniment care au atins teme precum: prevenirea și combaterea discriminării, precum și o informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, membrilor comunității vizate de GAL STRATEGAL și a publicului larg și de conștientizare a opiniei publice din teritoriul SDL privind fondurile europene acordate prin Strategia de Dezvoltare Locală STRATEGAL a Municipiului Galați și progresul implementării acesteia.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 2 acțiuni de prevenire și combatere a discriminării, derulate în cadrul activității de promovare printr-o campanie atipică de animare socială. Scopul acțiunii constă în oferirea posibilității participanților să ia parte la un seminar (atelier) pe tema prevenirii și combaterii discriminării, precum și informarea acestora asupra activității Asociației GAL STRATEGAL.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail: strategal2018@gmail.com.

 

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Președinte: Vlad-Aurelian GOGONCEA

Email: strategal2018@gmail.com                                            

Pagina web: www.strategal.ro

 

Postări asemănătoare

A început eliberarea Certificatelor pentru Situație de Urgență, acordate on-line și gratuit firmelor

Reperul

(VIDEO) G. Scarlat (senator PNL): Eticheta produselor va conține și prețul de achiziție

Reperul

Explozie la hala unei societăți comerciale

Maria Vlad Romaniţă