Reperul
Economic

Proprietarii, obligați să informeze asociația despre chiriași, în zece zile de la semnarea contractului

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor este actuala reglementare a asociațiilor, în vigoare din 28 septembrie 2018.

Actuala lege a asociațiilor prevede expres obligația de a anunța chiriașii:

“Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei”.

Notificarea respectivă se va face în zece zile de la semnarea contractului de închiriere/comodat. “Raporturile juridice stabilite de comun acord între locator şi locatar, precum şi nerespectarea obligaţiilor contractuale de către locatar nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligaţiile sale faţă de asociaţia de proprietari sau faţă de furnizorii de utilităţi publice, prevăzute în prezenta lege”, mai prevede actuala reglementare.

În concluzie, obligațiile proprietarului față de asociația de proprietari ori față de furnizorii de utilități rămân tot la el, chiar dacă are chiriași.

Postări asemănătoare

Propunere: alocaţia pentru copii să fie diferenţiată în funcţie de veniturile familiilor

Reperul

Nu mai sunt acceptate dosare noi în programul ce permite instalarea de panouri fotovoltaice cu bani de la stat

Reperul

PROIECT. Cultivatorii de usturoi vor putea primi în 2022 un sprijin de 3.000 euro/hectar

Reperul