Reperul
Galati Social

Propunere alternativă de politică publică: Implicarea beneficiarilor de educație în evaluarea periodică a cadrelor didactice

Un feedback pentru îmbunătățirea performanței care înlocuiește calificativul formal acordat.

Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială (IRESIS) și Asociația pentru Participare Civică publică spre consultare propunerea de politică publică rezultată în urma exercițiului de formulare și elaborare de politici publice derulat de către membrii, voluntarii și asociații celor două organizații.

Documentul analizează problema lipsei de relevanță a procesului de evaluare periodică a activității personalului didactic prin raportare la nevoile beneficiarilor primari, secundari sau terțiari de educație. Avansăm o serie de cauze și efecte ale acestei probleme și documentăm felul în care problema este percepută și de către alți actori instituționali.

Din informațiile colectate prin cereri de informații de interes public, constatăm că avem un sistem de educație în care peste 98% dintre cadrele didactice au calificative de „Foarte bine” la evaluările anuale, dar rezultatele elevilor sunt în continuă scădere și insatisfacția beneficiarilor, elevi, părinți și comunitate (inclusiv angajatori) în creștere. Mai mult, în ciuda acestor calificative, nivelul de satisfacție cu munca al profesorilor este unul scăzut, fiind des făcută referire la povara birocratică. Ceea ce grupurile de lucru din proiect au constatat este că procedura de evaluare periodică pune o mare povară birocratică pe profesorul evaluat și pe comisiile de evaluatori, fără a produce niciun rezultat benefic pentru niciunul dintre actori.

Documentul avansează o soluție de creștere a relevanței procesului de evaluare periodică și de reducere a efectelor negative ale acestuia prin următoarele măsuri:
Modificarea domeniilor de evaluare și a criteriilor de performanță din grila de evaluare periodică a activității cadrelor didactice cu participarea și reflectând perspectivele beneficiarilor de educație: elevi, părinți, comunitatea locală, inclusiv angajatorii;
Modificarea componenței echipelor de evaluatori: fiecare tip de evaluator din comisie cunoaște în mod nemijlocit sau are calificarea necesară pentru a evalua după acel criteriu de performanță activitatea cadrului didactic;
Introducerea în procesul de evaluare, respectiv și în grila de (auto-)evaluare, a unei secțiuni de recomandări pentru activitatea viitoare și de follow-up referitor la recomandările din evaluările anterioare;
Transparentizarea evaluării și a rezultatelor acesteia.

Invităm actorii interesați, partenerii, asociații celor două organizații să ne ofere feedback-ul lor privind problema analizată și propunerile avansate în cadrul dezbaterii organizate în data de 12 septembrie 2019 la Centrul de afaceri Dunărea, sala Europa, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Galați, între orele orele 13.00 – 16.00.

Demersul este realizat în cadrul proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație (cod SIPOCA/SMIS2014 288/112921), cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Documentul de politică publică poate fi consultat la acest link.

Mai multe informații la politici_edu@iresis.ro, www.politicipentrueducatie.iresis.ro.

Postări asemănătoare

Locatarii blocului N6 sunt departe de a se întoarce acasă

Maria Vlad Romaniţă

Universitatea „Dunărea de Jos”, pe locul al 6-lea în clasamentul The Times Higher Education World University Rankings 2021

Reperul

Zeci de brazi confiscați de la comercianți ilegali, în Galați

Maria Vlad Romaniţă