Reperul
Administratie Galati Social

Reabilitare termică la Creșa nr. 36

CENTRUL FINANCIAR CREȘE din Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Cresa nr. 36” cod MySMIS 115753, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Perioada de implementare a fost de 50 de luni, respectiv între 09 mai 2017 și data 30 iunie 2021.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea performanței energetice si reabilitare termică a clădirii Creșei nr.36 prin utilizarea tehnologiilor actuale cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • scăderea emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an), cu 63,15% față de situația inițială;
  • reducerea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse regenerabile) (KWh/m2/an), cu 70,74% față de situația inițială;
  • reducerea consumului anual de energie primară folosind surse regenerabile (kWh/an) cu 38.400 kWh/an, față de situația inițială

Valoarea totală a proiectului este de 2,832,098.89 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 2,225,921.14 lei.

Postări asemănătoare

Două decese și 137 de noi infectări cu noul coronavirus

Maria Vlad Romaniţă

Investiții majore în școlile din Galați

Reperul

Acuzat de proxenetism şi spălare de bani, lăsat sub control judiciar

Maria Vlad Romaniţă