Reperul
Social

Recuperarea post-COVID-19, decontată de casa de sănătate

Pachete medicale valabile pentru acest an și următorul, ce sunt în vigoare din luna iulie 2021, sunt cuprinse în HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.
Potrivit HG nr. 696/2021, cardiologii și pneumologii pot recomanda acum pacienților atât servicii medicale furnizate de fizioterapeuți, cât și servicii “furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie”.

„S-a avut în vedere această completare din cauza nevoii de recuperare respiratorie a pacienților post-infecție cu virusul SARS-Cov-2, precum și a pacienților cu afecțiuni din sfera specialităților cardiologie și pneumologie a căror afecțiuni se agravează post-infecție cu virusul SARS-Cov-2”, conform notei de motivare ce a însoțit hotărârea în faza de proiect.

În noul contract-cadru sunt preluate și chestiunile care s-au aplicat pe perioada stării de alertă, și care se vor aplica până la finalul lunii în care încetează starea de alertă:

-consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale pot fi acordate și la distanță, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie, cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicină fizică și de reabilitare, și pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de cinci consultații/oră;
-pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultații, inclusiv consultații la distanță ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de cinci consultații/oră. De aceste consultații beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.

Postări asemănătoare

Antoneta Ioniță: Gărzile personalului medical să fie recunoscute ca vechime în muncă!

Reperul

O secție mobilă ATI COVID va fi adusă la Spitalul de Urgență Galați

Maria Vlad Romaniţă

A început noul an universitar. Start și la Universitatea Vârstei a Treia

Maria Vlad Romaniţă