Reperul
Economic

Start-up-uri. Bugetul programului Innotech Student, majorat de șapte ori

HG 1.215/2021, publicat în Monitorul Oficial de marți, stabilește un buget total pentru acest program de 653,6 milioane de lei, față de suma inițială de 96 milioane de lei. De asemenea, numărul minim al beneficiarilor a fost ridicat la peste 20.000, de la 3.000, cât era prevăzut de HG 558/2020, care a stat la baza acestui proiect de finanțare.

Această majorare a fost făcută ca urmare a admiterii în sesiunea din 2020 a unui număr de 68 de proiecte a căror finanțare însumează cheltuieli eligibile de 653,6 milioane de lei.

Suplimentarea bugetului s-a făcut și ca urmare a faptului că Programul operațional Capital Uman 2014-2020 nu prevede criterii de departajare a cererilor de finanțare care au obținut un punctaj egal și pentru a aplica tuturor solicitanților unui tratament egal și nediscriminatoriu, potrivit notei de fundamentare care a însoțit hotărârea de Guvern în stadiul de proiect.

În cadrul acestui proiect de finanțare, banii ajung în posesia studenților prin intermediul solicitantului (de exemplu, o universitate) care, la rândul său, a cerut finanțarea de la ministerul care coordonează fondurile europene, la acea vreme Minsiterul Fondurilor Europene.

Programul vizează crearea și susținerea a circa 1.800 de locuri de muncă prin ajutorul acordat sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.

Domeniile din care vor fi selectate planurile de afaceri sunt următoarele:

turism și ecoturim;
textile și pielărie;
lemn și mobilă;
industrii creative;
industria auto și componente;
tehnologia informațiilor și telecomunicații;
procesarea alimentelor și băuturilor;
sănătate și produse farmaceutice;
energie și management de mediu;
bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii;
construcții;
distribuție.

Studenții care pot beneficia de finanțare pentru crearea unei afaceri sunt cei care se află în cel puțin anul doi de studii, doctoranzii aflați în ciclul de studii universitare de doctorat și cursanții de școli postliceale aflați în cel puțin anul doi de studii. Aceștia vor forma grupul țintă al proiectului și trebuie să provină din regiuni mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Scopul acestor finanțări este introducerea pe piața muncii a absolvenților de studii superioare în domenii considerate de viitor, dar și reducerea perioadei de timp în care aceștia se angajează.

Postări asemănătoare

Proiect pentru revitalizarea turismului

Reperul

Din septembrie 2024, dispare pensionarea anticipată fără penalizare

Reperul

Salariații vor avea acces la datele din Revisal abia în anul 2025

Reperul